Hizmetler

Laboratuvar Hizmetleri

*Hemogram

*Biyokimya

*Antibiyogram

*Mikroskobik muayene

*Deri kazıntısı

*Biyopsi

*İdrar muayenesi

*Gaita (Dışkı) muayenesi

*Patoloji numune gönderimi

*Periferik yayma

*Serolojik muayene

*Sitolojik muayene