Hizmetler

Muayene – Teşhis – Tedavi

Kliniğimizde evcil ve egzotik dostlarınızın gerekli bütün genel muayene / tetkikleri titizlikle ve aksatılmadan yapılmaktadır, muayenelerimiz sırasında hayvan türüne özgü yaklaşımlarla, korku yaratmadan zapt ı rapt yöntemleri kullanılarak dostlarınızın minimal stresle muayene edilip doğru bir teşhisle gerekli tedavileri başlanmaktadır, genel muayenelerimize ek olarak hekimlerimizin gerekli gördüğü takdirde laboratuar analizleri yapılmaktadır.