Hizmetler

Papağanlarda DNA Analizi İle Cinsiyet Tayini

Her ayın 15‘inden önce tarafımıza ulaşan (veya aldığımız örnekler) aynı ayın 20’sinde sonuçlanacaktır.

Her ayın 15’inden sonra elimize ulaşan örnekler (veya aldığımız örnekler) takip eden ayın 5’inde sonuçlanacaktır.

Sonuçlarınız uluslararası geçerli bir sertifika şeklinde sizin ve papağınızın adına düzenlenip verilmektedir.